kaale alınmamak

kimin kale almadığına göre iç dünyanda şekillenecek durumdur...