kanalizasyon

pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla belli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistem...
söylemesi güzel içeriği güzel olmayan kurulum.