kapa çeneni

genelde "sana mı sorucam" ya da "gel de sen kapat" diye cevap alınan söz.