kapitalizmin oyunları

özel günler başlı başına kapitalist bir dayatmadır.
ben sevgilime * 22 temmuzda gül alırım 4 liraya, 14 şubatta alırım 12 liraya. misal.