kaplumbağa

kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan ...
ağır,yavaş ama seri hayvan.