kelek atmak

argoda birisini beklemediği anda hile ve dalavere yaparak zarara sokmak.
somutsal anlamda kavunun olmamış halinin bir yerden bir yere fırlatılmasıdır.