kendini kaybetmek

dondurma yerken içine düştüğüm durum.*