kıçına neft yağı sürülmek

eskiden eşeklere uygulanan eylem. hızlı gitsinler diye yapılırmış. şimdilerde koşturarak çalışanların kullandığı deyim.
aceleyle koşarken komşuyla karşılaşırsanız alacağınız tepkidir. kırmızılık vardır ya zaten koşmaktan bu da üstüne eklenir.