kimi ağızların üstüne çakası gelmek

kimi ağızların çakılmak için yaratılmasından mütevellit gelen dürtü.