kimya

atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini, uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında açığa çıkardıkları ya da soğurdukları enerji ve entropiyi inceleyen bilim dalıdır
varlığına gerçekten inandığım bilim dalı.
kimyaların uyuşması da bir o kadar gerçek mesela.
uymayınca uymuyor abi,zorlamak gereksiz.
maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim...
organik olanı hakkat insana aklını peynir-ekmekle yedirtir..
bilim adamlarının biri bir gün deneyler üzerinde çalışırken çalıştığı bilim alanına ne isim vereceğine karar veremez.düşünür,düşünür ve bir süre sonra sinirlenmeye başlar.derken kapı çalar.
- kim yaaa!! diye tepki verir.

o andan itibaren bu bilime 'kimya' adını koymaya karar verir.(hehe)

üniversitede neredeyse her çeşidini gördüğüm ders. genel kimya, organik kimya, biyokimya, farmasötik kimya vs.