kişi başına düşen milli gelir

son verilere göre 10 bin doları geçmiş.*
yüksekliği milletin refahından değil, zenginle fakir arasındaki uçurumdan kaynaklanmaktadır...bu da zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu anlamına geliyor...
kişi başına düşen milli gelir de kocaelinin 1.olduğu söylenir.
hangi kişilerin başına düştüğü haber verildiği takdirde, bi hal hatır sormaya gidilmesi gerekir..* bize düşen bişey yok da!
ferah düzeyini doğrudan ortaya koyması gereken tablodur. tabi objektif ve çarpıtılmamış bir ölçüm tekniğiyle