kohezyon

aynı cins moleküllerin arasındaki çekim kuvveti.