köken

bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer...