kulube

kerpiç, saman veya ağaçtan yapılmış küçük, basit, ilkel ev.

(bkz: yedek kulübesi)