liberalizm

bırakın geçsinler, bırakın yapsınlar olarak temellendirebileceğimiz siyasi akım. otoriteden sadece düzenleme isterler. uygulamada özgür olmak temek prensiptir.
dünyada 10 yıl öncesine kadar hakim olan piyasa görüşü. herkes her şeyde serbestti güya. noldu peki? açlıktı, sefaletti derken piyasalar paylaşmaya döndü tekrar. insan öğesi hatırlandı
"herkese,herşeye özgürlük" sloganıyla kitleleri etkilemiş ancak *in süslü hali olmaktan öteye gidememiş ekonomik sistemdir.zaman içerisinde farklı yorumlamaları yapılmış,bu görüşü savunanlara liboş gibi hakaretimsi tanımlamalar yapılmaktadır.*
çokça kapitalizm ile karıştırılır. liberalizm, hukukun üstünlüğünü merkeze alıp, bireyin alabildiğine özgür olduğunu ve bu sınırlara devletin kati surette müdahale edemeyeceğini savunan, tam rekabet koşullarının geçerli olduğu serbest piyasa ekonomisini benimseyen bir ideolojidir.