liken

mantarların kolonileşmesiyle meydana gelen yapılardır.