madem giricez kabire sevişelim habire

aynı anlama gelen daha kaba cümlelerde vardır, özünde kızları ikna etme gayreti yatar.