mahalle

en küçük devlet yapısı. siyasi katılımın ilk mecrası