makara

üzerine iplik, tel, şerit vb. sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir...
koyu ve güldürü muhabbet ortamına denilen şey.*