malteser

ahir ömrümde ictigim en kaliteli bira.
hell, dunkel ve kristall olmak üzre üc cesit üretilmektedir.


(bkz:weißbier)