manas destanı

dünya'nın en uzun destanı olan manas destanında, daha küçük yaştan kahraman olacağı bilinen kırgız manas'ın hikâyesi anlatılmaktadır. manas'ın dostları tarafından ihanete uğratılıp öldürüldüğü söylenir. mezarı başında ağlayan hayvanlar manas'a ağıt yakarlar ve göktanrı acıyarak manas'ı diriltir. manas da kendisine ihanet eden dostlarının peşine düşer.