manda ve himaye

güçsüz bir devletin kendi isteğiyle egemenlik haklarından vazgeçerek güçlü bir devletin yönetimi altına girmeyi kabul etmesi.