mazoşistlerin basbayağı mal olduğu gerçeği

kendilerine verdikleri zararın ; içten gelen dürtülerin sonucu olması , mal olmadıklarını göstermez dediğim.