mehmet

osmanlı imparotorluğu padişahlarının çokça sahip olduğu isim.
ülkemizde en çok kullanılan erkek ismi.
muhammet'in kısaltmasıdır aslında.