melek

iyilik timsali, yumuşak huylu, sevilen , sakin , ruhu güzel insanlar için kullanılan sıfat.
birçok dinde inanılan semavi yaratıklara verilen isimdir.