mikhail gorbachev

1985-1991 yılları arasında sovyetler birliği'nin yönetici pozisyonunda olan devlet adamı.

http://turkrus.com/galeridetay.aspx?id=3609&tip=1