mizansen

bir tiyatro eserinin sahneye konması, sahneye göre düzenlenip yorumlanmasıdır. fransızca 'mis-en-scene'den gelir