muhafazakar

mevcut duruma bağlı, durağanlı tercih eden. başka bir ifade ile değişim karşıtı denebilir.
alışkanlıklarına ve geleneklerine fazlasıyla bağlı olan,bunları bırakmak istemeyen ayrıca dini motifleri de bünyesinde barındıran yaşam tarzıdır.