mukadder

yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, alında yazılı olan.