münferit

ferdi, bireysel vb. gibi anlamları içinde barındıran, bu sıralar sözlük tayfasının sıkça kullandığı, pek hoşuma gitmeyen kelime.