müşteriyi dövmek

müşterinin dövüş sanatlarında uzmanlaşmasıdan dolayı ters tepkiyle sonuçlanacak eylem.*
şirketlerin pazarlama ve müşteri ilişkileri bölümünde çalışanların bazen çok yapmak istediği eylem.