mütemadiyen entry leri düzenlenen yazar

dilbilgisi yönünden zayıf olduğu göz önünde bulundurulması gereken yazar.
*