mutsuzluk

kronikleştiğinde kötü sonuçları olabiliyor.
hüzünün bastığı zamanlarda ensemizden buz gibi soğuk girmesi
  • /
  • 2