ne olursa olsun koparılıp atılamayanlar

her fena durumdan sonra yamacınızda kalması için çabalanan mevzular bütünü.