o kadar da olsun

gerekli çaba gösterildiğine inanılan bir durumun sonucunda ortaya çıkan ufak prüzler karşısında verilen tepki...