öpücükte israfın haram olması

dinen kabul edilen bir gerçekliktir.


---------------alıntı---------------
ey oğul! bil ki, avratla oynaşmanın ilk ve en basit yolu busedir. buse gerçi birçok kapının anahtarıdır ama kilidi açmanın da yolu vardır. ilk seferde şiddetli bir buse, avradı korkutup kaçırır. iyisi mi, sen hafifinden başlayarak; şiddetliye doğru gidesin ama buseni israf etmeyesin. zira israf, her şeyde olduğu gibi busede de haramdır.

ve şimdi ey oğul! kadının öpülecek yerleri; alnı, yanakları, gözleri, memeleri ve ağzının içidir. aslında sadece bu kadar da değildir ve oynak olan her yer öpülebilir. uyluklarına, kollarına, göbeğine ve diğer yerlerine buse kondurabilirsin.

aşık ile maşuğun (kadın) birbirlerinin dudağına tatbik ettikleri buseler on çeşittir:

iki aşık, dudaklarını birbirlerinin dudakları üzerine yerleştirerek; hafifçe öpeler. her avrat, ilk defasında böyle öpülür ve buna "itibarî buse" derler.

avrat gözlerini kapaya, ellerini aşığının avuçlarına koya ve dilinin ucuyla herifin dudaklarına temas eyleye. buna "mümasî buse" derler.

herifle avrat dudaklarını çok kısa ama defalarca temas ettireler ve bu esnada mırıltı gibi sesler çıkartalar. buna "müstakim buse" derler.

kadın, herifin alt dudağını kendi dudakları arasına ala, sıkıştıra ve sert bir hareketle ağzının içine çeke. buna "müteharrik buse" derler.

erkek avradın üst dudağını öptüğü sırada avrat da erkeğin alt dudağını öpe. bu buse gayet zordur ama ziyadesiyle zevk verir. ismine, "üst dudak busesi" derler.

herifle avrat kafalarını birbirlerine doğru uzatalar. vücudları asla değmeye ve sadece dudakları temas eyleyerek buse konduralar. buna "mail buse" derler.

aşıklardan biri eliyle diğerinin kafasını kendisine doğru döndüre ve öteki eliyle de çenesini yakalayıp buse kondura. buna "dönme dolap" derler.

aşık yahut maşuk, diğerinin alt dudağını parmağıyla tutup çeke, kendi dudakları arasına alıp şiddetle sıka ve sonra biraz bekleyip; buse kondura. buna "sedit buse" derler.

avrat veya herif, maşukun iki dudağını birden kendi dudakları arasına ala ve hafifçe ısıra. buna "tekme busesi" derler.

tekme busesi konduran aşık, bu sırada dilinin ucuyla maşukasının dişlerine veya damağına şiddetle temas ede. buna "dil kavgası" derler.

---------------alıntı---------------

kaynak: www.bahname.com
bu kadarına pes artık dediğim bilgiler bütünü.
sitenin bir yerinde en iyi ısırık, cildi kızartmayandır! demişler.
gerçekten bastırılmış duyguların sonucunda komik şeyler çıkıyor. engel olmamak gerek,gülelim kafi.*