öreke

geviş getiren hayvanlarda midenin bölümlerinden biridir.