osmanlı padişahlarının boğularak öldürülmesi

padişahların kanlarının asil olduğu inancından ileri gelir. bu nedenle isyanlar sonucunda öldürülen osmanlı padişahları hep boğularak öldürülmüştür. hatta bir kısmı öldürülmeden önce öldürülme korkusu yaşamaya başlamış ve bu nedenle delirmiştir.