ötekileştirmek

farkında olmadan yaptığımızdır...bahsettiğiniz ister bir kişi ister bir grup olsun farketmez...bunlar ve onlar diyerek yapıyoruz bunu...aslında tahammülsüzlüğümüzün göstergesi bir nevi...
kendini tanımlama çabasıdır zavallı bireyin. kalabalıkta kendini güçlü hissetmek içindir, kalabalıktan korktuğu içindir aslen. sonucu da
(bkz:azınlık )
kadınlara, engellilere, gençlere, yaşlılara, askerlere, sivillere, kürtlere, ermenilere, lazlara, rumlara, ateistlere, hristiyanlara, yahudilere, alevilere, inananlara, inanmayanlara, sosyalistlere, komünistlere kısacası bu ülkenin çok ama çok büyük bir bölümüne devletimiz tarafından sistematik olarak yapılan eylemdir. kaldı ki son yıllarda bu insanların hepsini içeren halkımız kendi kendini ötekileştirmektedir.
kendi gibi olmayanı bir nevi düşman ilan etmektir. kendi müdahil olduğu gurubu kusursuz ve dolayısıyla kendini kusursuz görüp, diğerlerini kötü ilan etmektir. toplum içinde kutuplaşmalara ve daha da kötüsü huzursuzluğa ve hatta anarşiye yol açandır. sağcı-solcu, alevi-sünni, laik-mürteci, türk-kürt vs.vs. aslına bakılırsa bu bir ego tatminidir ve kazananı yoktur! kaybedense tüm toplumdur.
ülkemizde en ağır şekilde uygulanandır.

bunun en sert şekli toplumumuzun alışılagelmiş yapısı dışında yaşayanlara ve bu yapının dışında bir talepte bulunanlara yapılmaktadır.
kendi gibi olmayanı kabul edememe durumudur. her türlü ayrımcılığın altında yatan da budur ayrıca.
yok saymak, umursamamak... ülkemizde yığınla mevcut.