perfüzyonist

açık kalp ameliyatlarında , kalp ve büyük damarlara yapılacak müdahelelerde cerrah ve anestezist ile işbirliği yaparak operasyonun yapılabilmesi için kardiyopulmoner sistemi izole edip kalp-akciğer makinasını kullanarak perfüzyon görevini üstlenen kişi.hastanelerde kalp-akciğer makinası "pompa", perfüzyonist ise "pompacı" olarak bilinir.