porsuk çayı

sakarya ırmağının en uzun kolu olmakla beraber eskişehirin içinden geçen çay.