prensipte anlaşmak

yazılı bir sözleşme imzalamadan genel konularda anlaşmış olmak.