proletarya

marx'a göre işçi sınıfıdır. bu sınıfın kendi çocukları ve emekleri dışında kaybedecek bir şeyleri yoktur. marksist düşüncenin en büyük öznesidir.
bu sınıfa mensup kişilere ise (bkz: proleter) denir.
latince proles kelimesinden gelmekteymiş. o da sanırım sperm demekmiş
olan hep bu sınıfa olur.