sahaya polis girmesi

bizde olsa joplarlardı sanırım sözlük