sekte i kalb

kalp sektesi, kalbin birden bire durması.
osmanlıca bir kelime , türkçesi ise ,

(bkz: kalp krizi)
kalbin sekteye yani duraklaması ya da atış ritmindeki bozukluklar.
kalp sektesi yani kalbin atış düzensizliği