selami şahin

bestekârlığı ve yorumculuğu ile önemli bir yere sahip olan, mûzip adamdır.

bi' büyük alıp, kapısına dayanacağım günler yakındır.*

http://www.youtube.com/watch?v=s1rf-tzcr4o