sıcak havalarda simsiyah giyinen etleri pörsümüş gothic kız

o siyahların içindeki pörsük etlerde ki dövmeleri örtme çabasında olan kızdır