sigorta

doğacak hasara yada gelecek zarara karşı garanti altına alınma
oluşabilecek risklerin bir bedel karşılıgında satın alınması