siyasi bir kavram olarak muhafazakarlık

bir toplumun tarihine, ailesine , geleneklerine ve dini değerler sahip çıkma, bu kavramları temel düşünce olarak kabul etme durumudur. yani bir muhafazakara göre insan; yaratılış gereği sınırlı bir varlıktır. bu bağlamda bir muhafazakar, insana tarihten, gelenekten, dinden ve onunun siyasi fikrini oluşturan diğer kurumlardan bağımsız bir biçimde bütün bir dünyayı anlayabilecek ve dönüştürebilecek kurucu bir özne gözüyle bakmaz. tersine, ona göre insan sınırlı, mükemmel olmayan ve hiçbir zaman da olamayacak bir varlıktır ve ancak bu kurum ve değerlerle desteklendiği zaman güçlü olabilir.

muhafazakar bir insan birey olarak değilde ona güç veren dini, tarihi gelenekleriyle tüm dünyayı değiştirebileceğine ve ancak o zaman güçlü olabileceğine inanır.