slayt

saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü